Preview Mode Links will not work in preview mode

Ze života e-mailu


Sep 17, 2021

Od 1. 1. 2022 bude možné ukládat cookies pouze se souhlasem návštěvníků webu, do získání souhlasu lze uložit pouze nezbytné (technické) cookies, bez nichž by stránky nešly zobrazit. Na to, jaká pravidla budou pro ukládání cookies platit, jsem se bavil s nezávislým advokátem Josefem Bátrlou. V rozhovoru se dozvíte:


Co jsou to cookies?
Jak fungují?
Jak to řešil zákon dosud?
Jak se s tím vypořádával ÚOOÚ?
Jak to bude nově?
Co se na stránkách nově změní?
Co je bad practice?
Co tedy udělat správně?
Co tahle novela znamená pro e-mail marketing?